انبار سنگ کوپ کیان

مجموعه نرم‌افزاری مدیریت انبار سنگ کوپ کیان متشکل از دو بخش مدیریت باسکول به همراه مدیریت فرآیند است. بخش مدیریت توزین بصورت نرم‌افزار تحت ویندوز در باسکول نصب شده و با اتصال به دوربین‌های مداربسته و نیز دستگاه توزین، تمامی فرآیندهای خروج باسکول را عهده‌دار خواهد بود. تمامی فرآیندها از جمله تعریف معادن، مدیریت کاربران، پیش‌فاکتور‌ها، تاییدیه‌ها، تولیدات و خروج‌ها در سیستم تحت وب و با کاربران ارشد صورت می‌گیرد. گزارشات کامل در تمامی مراحل این فرآیند به همراه مدیریت در سطوح متفاوت سازمانی از ویژگی‌های این مجموعه است. این نرم افزار در فرایند خروج و باسکول مجهز به نرم افزار باسکول کیان می باشد

امکانات نرم افزارانبار سنگ کوپ کیان

  • امکان تعریف واحد و معادن وسینه کار به صورت زیر شاخه در انبار سنگ کوپ کیان
  • امکان تعریف محصول برای واحد و ثبت قیمت پیش فرض
  • امکان درجه بندی بر حسب محصول ومنطقه
  • امکان الصاق تصویر برای هر کوپ سنگ
  • امکان صدور پیش فاکتور به صورت تناژی
  • امکان صدور حواله کنترل شده برای هر پیش فاکتور
  • امکان ثبت خروج محصول توسط نرم افزار باسکول کیان
  • امکان گزارش گیری متنوع از مشتریان تولید و حواله و..