برخی از مشتریان شرکت نوید گستر

پروژه مانیتورینگ معادن استان مرکزی صنعت معدن تجارت
نرم افزار باسکول کیان به همراه ماژول تجمیع اطلاعات معادن استان 96%
موزه عبرت
نرم افزار و سخت افزار نگاه 100%
نیروگاه حرارتی لوشان
نرم افزار پلاک خوان و توزین (باسکول) 100%
نیروگاه بادی منجیل
نرم افزار پلاک خوان و کنترل تردد 100%
پالایشگاه شهید هاشمی نژاد ورودی اصلی
نرم افزار کنترل وتردد کیان
پالایشگاه شهید هاشمی نژاد ورودی منطقه
سرویس پلاک خوان کیان
پالایشگاه شهید هاشمی نژاد فلر
نرم افزار شرر یاب کیان
پالایشگاه شهید هاشمی نژاد ورودی مسکونی
نرم افزار کنترل وتردد کیان
پروژه مانیتورینگ معادن استان کردستان صنعت معدن تجارت
نرم افزار باسکول کیان به همراه ماژول تجمیع اطلاعات معادناستان
مرکز اکتشافات نفت
نرم افزار کنترل وتردد و پلاک خوان کیان
مدیریت وتولید برق شازند
نرم افزار کنترل وتردد و پلاک خوان کیان
نیروگاه حرارتی قم
نرم افزار پلاک خوان و توزین (باسکول)
مرکز برق باختر
نرم افزار کنترل وتردد و پلاک خوان کیان
مدرسه علمیه امام کاظم
نرم افزار کنترل وتردد و پلاک خوان کیان
مرکز پژوهشکده پلیمر
نرم افزار کنترل وتردد و پلاک خوان کیان
مجموعه معادن شهاب سنگ
نرم افزار انبار سنگ کوپ کیان
اداره کل تجزیه ومبادلات (پست)
دوربینهای نظارتی
شرکت پارس فولاد سبزوار ورودی محموله
تولید نرم افزار اختصاصی مانیتورینگ محموله 90%
شرکت پارس فولاد سبزوار ورودی اصلی
نرم افزار کنترل تردد کیان و مانیتورینگ و باسکول 100%
آزاد راه تبریز ارومیه (پل دریاچه ارومیه)
نرم افزار اخذ عوارض - دوربین پلاک خوان کیان 96%