نرم افزار توزین و مدیریت سوخت کیان

نرم افزار توزین سوخت به جهت مانیتورینگ جریان ورود و مصرف سوخت توسط متخصصین شرکت نوید گستر محلات تولید شده است و از زیر سیستمهای زیر راداراست

  واحد باسکول جهت ثبت وزن خودرو واطلاعات بارنامه  (نرم افزار تحت ویندوز)

واحد آزمایشگاه جهت ثبت آزمایشات مر بوط به سوخت  (تحت وب)

واحد تخلیه جهت ثبت میزان مصرف و تخلیه مخازن ()تحت وب)

وب سرویس مرکزی جهت جمع آوری و مدیریت ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی 

پرتال تحت وب جهت انواع گزارشات و مشخص نمودن سطوح دسترسی

 

قابلیتهای نرم افزار توزین سوخت کیان

 •  ارتباط با دو باسکول به صورت هم زمان      (در برخی از نقاط که باسکول دوطرفه موجود می باشد این قابلیت باعث صرفه جویی در هزینه نرم افزار می گردد)
 • قابلیت پلاک خوانی از دو تصویر کشنده و تانکر وذخیره سازی     (هر دو پلاک کشنده و تریلر به صورت جدا قابلیت ثبت دارد)
 • ثبت مخزن تخلیه , طرف حساب , منطقه              
 • ثبت آزمایشات مربوط به سوخت               (می توان برای هر خودرو آزمایشات مربوط به آن را بدون محدودیت در تعداد ثبت نمود)
 • ثبت نوع ورود اطلاعات برای وزن و پلاک توسط اوپراتور             (در صورتی که هر کدام از پلاکها تحت هر شرایطی به صورت دستی ثبت شده باشند در گزارشات قابل رصد خواهد بود)
 • جستجوی سریع در کارتابل جهت ثبت خروج                (کارتابل خودروهای داخل مجموعه جهت رصد زمان حضور وثبت سریع خالی)
 • ایجاد سطوح دسترسی برای هر واحد به عنوان اوپراتور و مدیر      (اوپراتور باسکول , واحد تخلیه , واحد آزمابشگاه  )
 • قلبلیت اسکن بارنامه و سند تخلیه
 • امکان مانیتور تصویر نرم افزار و تمامی روندها از طریق وب
 • چارت تخلیه سالیانه , ماهیانه و روزانه
 • گزارشات چند سطحی از تمامی فیلدهای ثبت شده