راه اندازی دوربین پلاک خوان , آزاد راه تبریز ارومیه

دوربینهای پلاک خوان کیان در عوارضی آزاد راه تبریز ارومیه نصب گردید . و لینک‌های مربوطه با نرم افزار اخذ عوارض نیمه مکانیزه با موفقیت انجام شد .

در این پروژه دوربین‌های پلاک خوان به نرم افزار اخذ عوارض نیمه مکانیزه آزاد راه تبریز ارومیه متصل شد و اقدام به ثبت تخلف عدم پرداخت عوارض و گزارشهای متنوع نمود.

لازم به توضیح است دوربینهای پلاک خوان کیان با توجه به API موجود قادر هستند بر هر نوع نرم افزار دیگر و بر روی هر بستر سیستم عامل لینک شوند.