نمایشگاه IPAS2019

حضور شرکت نوید گستر محلات درنمایشگاه IPAS2019

حضور شرکت نوید گستر محلات در نمایشگاه IPAS 2019

زمان و مکان برگزاری نمایشگاه IPAS2019 از 8 الی 11 مهرماه سال 1398-مصلی امام خمینی(ره)-سالن شبستان سالن C  غرفه C51